Jesu li Daft Punk samo punk svi gledajući Grammyje 2014. ??

Je li Daft Punk punknuo sve koji su gledali Grammyje 2014, misleći da smo previše odvažni da bismo ih uhvatili u tome?